Endoskopi ve Sedasyon

Gastrointestinal endoskopide sedasyon veya analjezi kavramı az miktarda sedasyon ile birlikte anksitenin azaltılması, ağrı hissedilemesi, rahatsızlık hissedilmemesi, ve işlemin hatırlanmamasını içermelidir. Endoskopi sedasyon içermeden de başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak bu durumda "hastalarca kötü bir deneyimdi" terimleri ile ifade edilmektedir.Buradaki sedasyon hastanın solunumunu etkilememeli ve çok kısa sürmelidir. Hastalar aynı sedatif ilaç mikatrına çok değişken yanıt verebilirler. Diagnostik ve komplike olmayan terapotik endoskopiler genellikle ılımlı bir sedasyonla başarılabilirler. ERCP veya EUS gibi daha komplike olgularda ise sedasyonun daha da derinleştirilmesi gerekli olabilir. İşte bu noktada kısa etkili anestezik ajanlar (propofol) derin sedasyon için kullanılabilir. Kimi kliniklese bu ajanların rutin endskopik uygulamalarda da hasta konforu açısından kullanılması gerektiğini düşünmekte ve kullanmakatadırlar.

Propofol

Propofol FDA tarafından çok kısa etkili hipnotik ajan olarak genel anestezi indüksiyonunda ve ventile hastanın sedasyonu amacı ile kullnılmak üzere onay almıştır. Propofolün kuvvetli sedatif, amnestik ve hipnotik özelliği varken analjezik etkinliği oldukça düşüktür. Ancak yumurta ve soybean alerjisi olanlarda kontrindikedir. Kan beyin bariyerini hızlıca geçerek edasyonu sağlamaktadır. Yapılmasından 30-60 sn kadar sonra etkili olmaktadır. Plazmadaki yarılanma ömrü ise 1.3-4.13 dakikadır. Benzodiazepin, barbiturat ve opioidlerin etkilerini artırmaktadır. İlaç yıkımının azaldığı yaşlı hastalarda ve kardiak hastalarda doz ayarlaması gereklidir Renal yetmezlik ve ılımlı keraciğer yetmezliğinde  doz ayarlamasına gerek yoktur.

Önlemler:

  1. Her zaman sedasyonun derinleşebileceği unutulmadan entübasyon için gerekli malzemeler hazırda tutulmalıdır.

  2. Pulseoksmetre

  3. EKG

  4. Otomatik Kan basıncı ölçümü

  5. Kapnometre

  6. Steteskop

Doz

  1. Başlangıçdozu 0.5 mg/kg 3-5 dakikalık prosedur için yeterli olmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalarda toplam doz 20-60 mg arasında değişiyor.